Vastgoedbeheer voor VvE’s
Vereniging van eigenaren De vereniging van eigenaren bepaalt het takenpakket van Keij Beheer. Geen splitsingsakte is nl. Hetzelfde en wij leveren de dienstverlening die op uw vereniging van https://cityestate.nl/ toepassing en/of wenselijk is. We nemen het beheer voor VvE’s deels of volledig uit handen Het takenpakket dat wij kunnen aanbieden omvat o.A.: Administratie Het opzetten van de volledig geautomatiseerde administratie voor de vereniging Het verzorgen van de volledige administratie Het jaarlijks of halfjaarlijks houden van een vergadering. In het voorjaar met betrekking tot de jaarrekening en in het najaar voor het bespreken van de begroting en natuurlijk overige ter zake doende agendapunten Het opstellen van de jaarrekening met toelichting Het bewaken en tijdig signaleren van betalingsachterstanden en het nemen van incassomaatregelen Het verstrekken van een financieel kwartaaloverzicht Bestuur Het jaarlijks of tweemaal in line with jaar houden van een algemene bestuursvergadering, in het voorjaar met betrekking tot de jaarrekening en in het najaar voor het bespreken van de begroting en natuurlijk overige ter zake doende agendapunten Het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de splitsingsakte, het modelreglement, het huishoudelijk reglement en de door de ledenvergadering rechtsgeldig genomen besluiten De voorzitter en/of de notaris schriftelijk informeren over eigendomsoverdrachten binnen de vereniging Het versturen van alle benodigde informatie aan nieuwe eigenaren Onderhoud Herstellen van storingen en het verzorgen van dagelijks onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten van de vereniging Beoordelen van ontvangen facturen inzake onderhoud en reparaties Het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan Opvragen van offertes voor uit te voeren onderhoud Controleren van het uitgevoerde onderhoud door een deskundige De VvE bijdrage goed en doordacht besteden Met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kan een begroting gemaakt worden voor de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Mede aan de hand van deze MJOP kan de eigen bijdrage voor de kosten van onderhoud voor de VvE worden berekend en besproken. De definitieve vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage gebeurt in de algemene ledenvergadering van de VvE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *